مدیر گروه الهیات

قدرت ا... نیازی
تحصیلات:  دکتری تخصصی فقه و اصول
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  gh.niazi@mailfa.com
تلفن:  38292614-81
تلفن داخلي:  278
آدرس:  همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند