مدیر گروه الهیات

کرم سیاوشی
تحصیلات:  دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  karam.siyavoshi@yahoo.com
تلفن:  38292614-81
تلفن داخلي:  315
آدرس:  همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند