English | العربیهNo data found
مشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/10/23
ارائه برخی از خدمات آموزشی پس از امتحانات
ارائه برخی از خدمات آموزشی پس از امتحانات
1396/10/16
برنامه امتحانات نیمسال3961
برنامه امتحانات نیمسال3961
1396/10/13
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی
1396/10/10
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
 
برنامه امتحانات نیمسال3961
برنامه امتحانات نیمسال3961
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند