پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

 

ردیف

نام استاد

رشته تخصصی

1

دکتر قدرت­ الله نیازی

فقه و اصول

2

علی­ محمد محمودی ازندریانی

فقه و اصول

3

دکتر احمد رضوانی مفرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

4

دکتر محمد رضایی خانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

5

دکتر حسینعلی ترکمانی

علوم قرآن و حدیث

6

دکتر معصومه ریعان

علوم قرآن و حدیث

7

دکتر کرم سیاوشی

علوم قرآن و حدیث

8

دکتر فرشته ندری ابیانه

عرفان اسلامی

9

دکتر محمد رضا فریدونی

عرفان اسلامی

10

دکتر قاسم سبحانی فخر

فلسفه و کلام اسلامی

11

دکتر وسلینیوف

الهیات

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند